Cap a un consum energètic responsable

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 00:00

L'equip de govern adopta mesures per reduir el consum d'energies fòssils i aposta per oferir ajudes a les famílies que volen apostar per l'energia solar a casa seva.

L’Ajuntament bonifica les instal·lacions que incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar, instal·lació fotovoltaica d’autoconsum.

Gaudiran de bonificació sobre l’Impost dels Béns Immobles i sobre l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

  • Bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles durant un període de 5 anys.

L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la taula següent en funció de la potència de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum instal·lada

Potència elèctric instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

Import màxim anual de la bonificació

< 1 kW

0,00 €/any

≥ 1 kW i < 2 kW

400,00 €/any

≥ 2 kW i < 3 kW

500,00 €/any

≥ 3 kW i < 4 kW

650,00 €/any

≥ 4 kW i < 5 kW

800,00 €/any

≥ 5 kW

900,00 €/any

  • Bonificació de fins el 95% de la quota sobre l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada.

Potència elèctric instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum

Bonificació a aplicar (Percentatge)

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5 kW

95,00%

≥ 5 kW i < 15 kW

75,00%

≥ 15 kW

0,00%

Per a més informació, dirigiu-vos a l’Ajuntament  tel. 938 122 054 o folgueroles@folgueroles.cat

Darrera actualització: 03.02.2021 | 11:12