Bo Lloguer Jove

Dilluns, 6 de juny de 2022 a les 09:00

Un ajut a l'habitatge per a joves

Si tens entre 18 i 35 anys, tens la residència legal a Catalunya, ets titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació, que és el teu domicili habitual i permanent, i tens una font regular d’ingressos no superiors a 24.301,51 €/any (any 2022) i compleixes la resta de requisits establerts a la convocatòria, pots sol·licitar la subvenció del Bo Lloguer Jove, un ajut adreçat a les persones joves amb escassos mitjans econòmics per fer front al lloguer de l’habitatge o habitació.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el proper dimecres 8 de juny de 2022 a les 9 h i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 h.

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Es recomana preferiblement la presentació telemàtica directament a l’enllaç Subvencions del Bo Lloguer Jove. Habitatge (gencat.cat), en tant que el termini és molt curt i es dóna prioritat al registre d’entrada, no obstant , des del l’oficina Comarcal d’Habitatge, situada a l’edifici del Sucre, també es podrà presentar la documentació de forma presencial i amb cita prèvia sol·licitada a l’enllaç que també trobareu a la dreta de la pantalla.

Per aquest tràmit i convocatòria s’han habilitat unes oficines de la planta primera de l’edifici el Sucre per poder atendre els ciutadans.

Resumidament i com a punts importants cal dir que la documentació mínima necessària és:

  • Contracte de lloguer o cessió d’ús.
  • Rebuts de lloguer pagats fins a la data de la sol·licitud
  • Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent.

Els Imports màxims de lloguer mensual:

  • L’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior a l’import següent a la comarca d’Osona:
    • Demarcació de Barcelona: 650 euros.
  • En els supòsit de lloguer d’una habitació no pot ser superior a l’import següent a la comarca d’Osona:
    • Demarcació de Barcelona: 350 euros.

S’adjunta la sol·licitud de la subvenció, el document de pagament i el model de declaració responsable, alhora es recorda que aquest primer ajut va destinat a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i complexin els requisits de la convocatòria.

Darrera actualització: 08.06.2022 | 07:09