Ban municipal: mesures de gestió i limitació del consum d'aigua

Dilluns, 18 de juliol de 2022 a les 08:00

Com a conseqüència de la sequera i de l'onada de calor que vivim

A conseqüència de l'actual escenari de sequera pluviomètrica severa i de l'onada de calor, i per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar algunes mesures de gestió i limitació de consum d'aigua.

  • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de 20h a 8h.
  • El reg dels jardins particulars: es minimitzarà el màxim possible.
  • Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estàtic de l’aigua.
  • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia, així com la neteja de cotxes.
  • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals.
  • La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada al re-omplert parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 20.07.2022 | 14:04