Ajuts al lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la Covid-19

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 00:00

A partir d’avui ja està obert l'accés als ajuts per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.

Una convocatòria extraordinària de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb un pressupost de 14,5 milions destinats a pagar el lloguer de famílies amb dificultats sobrevingudes per la crisi sanitària. Es tracta d’ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, d’abril a setembre.

Els ajuts s’atorgaran per ordre d’arribada fins a exhaurir pressupost.

Les sol·licituds d’aquesta subvenció seran telemàtiques a través del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, on trobareu tota la informació, un manual del tràmit i un manual per identificar-se a través d’IdCAT Mòvil.

També posen a la vostra disposició el telèfon 900 922 841 (de 9 a 14 h) per tal d’ajudar-vos en la tramitació. Nosaltres seguirem al vostre costat per si teniu dubtes en la tramitació i documentació al telèfon 938 125 445.

Els principals requisits per a sol·licitar aquesta subvenció són:

 • Qualsevol dels membres de la unitat familiar (UF):
  • Passi a estar en situació d’atur
  • Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO)
  • Reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari
  • Altres motius que suposin pèrdua d’ingressos
 • Que el conjunt dels ingressos mensuals de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 3 vegades IPREM (1.613,52€).
  • 2.151,36€ quan la UF, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
  • 2.689,20€ si és la persona deutora principal és qui pateix aquesta discapacitat. Aquests ingressos màxim es podran incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill, si la família és monoparental.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la UF.
 • Que tinguin residència legal a Catalunya.
 • Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la UF del sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat per tal que el sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.
 • Que el sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.

En aquest link teniu un resum de preguntes freqüents.

Servei d’Habitatge - Mancomunitat La Plana

Darrera actualització: 20.05.2020 | 12:26