Celebració del Ple Municipal en línia

Dilluns, 28 de desembre de 2020 de 20.00 h a 21.00 h

Ple d'aprovació dels pressupostos

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 17 denovembre de 2020)

2. Pressupost general de l’Ajuntament de Folgueroles per a l’exercici 2021, plantilla del personal i annexos

3. Aprovació increment addicional del 0,3% de les retribucions 2020 del personal de l’Ajuntament de Folgueroles

4. Adhesió de l’Ajuntament de Folgueroles al programa de manteniment de la xarxa d’arxius municipals que desenvolupa la Diputació de Barcelona

5. Adhesió de l’Ajuntament de Folgueroles a la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona de la Fundació Jacint Verdaguer en representació de la Casa Museu Verdaguer

6. Renovació transitòria del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona per a la recollida i acollida d’animals domèstics, abandonats o perduts

7. Delegació en el Consell Comarcal d’Osona de l’exercici de competències del servei de recollida i acollida d’animals domèstics, abandonats o perduts

8. Prorroga Pla Local de Joventut de Folgueroles 2017-2020

Darrera actualització: 28.12.2020 | 00:38