Els comptes del pavelló

Dijous, 29 de juliol de 2021 a les 09:00

Informació sobre la construcció del pavelló Les Alzines

El consistori de Folgueroles va prendre possessió el dia 15 de juny de 2019 i el dia 25 de juny es van obrir les pliques per adjudicar la construcció del pavelló en tres lots, que va ser adjudicada a l’empresa VORACYS. El projecte havia estat redactat per l’arquitecte Jonatan Domènech per un import de 68.970 €.

El cost total de la construcció del nou pavelló estava xifrat per un total de 2.065.580,05 €.

Abans d’adjudicar l’obra, el nou consistori va demanar una entrevista al diputat d’Infraestructures, mobilitat, urbanisme i habitatge, el senyor Pere Pons, el dia 23 de setembre de 2019. Durant la reunió amb el diputat i el seu equip, van informar a l’alcalde, Sr. Xevi Roviró i a la regidora Carme Torrents que la Diputació havia concedit una subvenció nominativa a l’Ajuntament de Folgueroles per valor de 300.000 € i una subvenció provinent de les meses de concertació del mandat per valor de 300.000 € més i també d’un ajut del fons de caixes a tornar amb 0 interessos per valor de 175.000 €. Se’ls va explicar els dubtes que generava i que teníem la intenció d’obrir-lo també a altres usos socials per al municipi, com a sala de gimnàs, i que la pista servís també per fer-hi concerts, celebracions i actes per als quals el municipi no tenia, ni podria tenir, un edifici específic.

El nou consistori, malgrat la despesa que representava demanar un préstec a retornar amb deu anys i un crèdit per assolir el cost total, davant la possibilitat de perdre els diners ja concedits per la Diputació, de la dificultat de fer un nou projecte i el retard que tot això implicaria, es va decidir tirar-ho endavant. El dia 1 d’octubre, el nou equip de govern va adjudicar l’obra amb el compromís de fer un seguiment acurat del projecte i poder incidir en aquells aspectes que es poguessin millorar.

Un cop es va fer la primera reunió amb l’empresa adjudicatària, es van detectar les mancances següents:

  • Poca definició del projecte.
  • L’estructura de fusta prevista per a la coberta segons l’empresa subministradora i experts no garantia la seguretat per a un pavelló públic.
  • L’acabat de les façanes estava mal comptat i no complia la normativa d’incendis.

Les obres es van iniciar el dia 12 de novembre de 2019 i es va acordar de crear un equip de seguiment de les obres amb una reunió setmanal entre l’empresa, els tècnics nomenats per l’ajuntament, l’alcalde i un regidor. En total s’han realitzat 56 actes de les esmentades visites en les quals es recull el detall de les modificacions i justificació en relació al projecte licitat amb informes de cadascun dels preus contradictoris.

A nivell polític es van prendre les decisions següents:

  • Desestimar la sala com a casal d’avis per considerar que els avis ja tenien un local i que el soroll i l’activitat del pavelló podia fer que destorbés l’activitat. La sala prevista es convertiria així en una sala de gimnàs de la qual els avis també en podrien gaudir.
  • Evitar que fos un pavelló destinat exclusivament a clubs per passar a ser un pavelló per al poble amb altres usos socials. Apte per fer-hi trobades, concerts i espectacles, la qual cosa implicava obrir un pas i unes sortides d’emergència des de la pista.

A nivell tècnic, i seguint les indicacions dels especialistes i la mateixa empresa es van haver de fer canvis importants:

  • Garantir la seguretat estructural que no es complia en el projecte presentat.
  • Realitzar canvis per assegurar les mesures contra incendis.
  • Garantir la climatització del local tant a la pista com a les grades.
  • No posar en aquesta fase les plaques fotovoltaiques del sostre ja que es va trobar una altra manera de posar-les-hi a través d’una subvenció de la Generalitat.
  • Altres aspectes com urbanitzar l’entorn, formació de gàrgoles a la teulada, passamà a la barana per complir la normativa d’accessibilitat, tancar el forat a l’escala d’emergència, esglaons prefabricats a les grades, ampliació de la xarxa de desguàs, etc.

El lliurament de les obres es va allargar degut a les aturades derivades de la pandèmia de la Covid-19. Finalment, el mes de juny es va fer el lliurament de les obres per un cost total de 2.011.060,83 €. El desviament ha estat per un import de 304.970,87 €, que han estat destinats a corregir les mancances explicades. Vegi’s el document adjunt.

La inauguració oficial del pavelló està prevista el 17 de setembre a les 7 de la tarda dins els actes de la Festa Major 2021.

Darrera actualització: 30.11.2021 | 19:47