Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins al lloc on s'aboquen al medi natural.

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Segons l'establert a l'ordenança fiscal vigent. Ordenança fiscal núm. 17

És un servei obligatori:

Si
Darrera actualització: 03.09.2020 | 14:43