Convocatòria per a la contractació d'un conserge de les instal·lacions esportives municipals

Dijous, 22 de juliol de 2021 a les 09:00

Contractació temporal d’un conserge mantenidor

L’objecte de la present convocatòria és la contractació temporal d’un conserge mantenidor de les instal·lacions esportives municipals, sota la modalitat de contracte temporal fins el 31 de desembre de 2021.

El lloc de treball a cobrir és: Àrea de Serveis Territorials.

 • Nombre de llocs: 1
 • Jornada: 37,5 hores setmanals (completa)
 • Naturalesa: Personal laboral temporal
 • Denominació: Conserge pavelló
 • Grup: Agrupacions Professionals

Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Fer funcions de conserge o vigilant de les instal·lacions esportives, obrint i tancant portes, i totes les tasques necessàries per al bon funcionament de les instal·lacions.

 • Controlar l’accés de persones als equipaments i encarregar-se de la recepció i atenció al públic en els equipaments.
 • Vigilar els diferents punts de les instal·lacions i custodiar els seus equipaments i material.
 • Encarregar-se de l’obertura i tancament de les instal·lacions, així com de la custòdia de les seves claus.
 • Coordinar conjuntament amb el regidor els horaris de les diferents entitats que em fan us de la instal·lació
 • Vetllar pel compliment per part dels usuaris de la normativa vigent de les diferents instal·lacions.
 • Treballs de reparació, manteniment i conservació de les instal·lacions esportives (instal·lacions, mobiliari, equipament,...).
 • Tenir cura de l’adequada utilització del material i fer seguiment del material utilitzat pels usuaris de els instal·lacions.
 • Tenir cura del manteniment d’elements com la calefacció, instal·lacions elèctriques, plaques... i informar als responsables de les anomalies detectades.
 • Realitzar sempre que siguin necessari, treballs complementaris no propis de la seva especialitat que permetin el correcte desenvolupament de les seves funcions.

Per a més informació, consultar l'anunci al tauler d'anuncis (enllaç a la dreta de la pantalla). 

Darrera actualització: 28.07.2021 | 12:41